På senare år har tonvikten legat både på kvalitet och säkerhet när det gäller inomhusluften. Många tillbringar 70–90 procent av sin tid inomhus och ren luft är utan tvekan viktigt för hälsa och välbefinnande.

Hot som SARS, Legionärsjukan och Tuberkulos drar uppmärksamhet till kontroll av luftburna sjukdomar, och andra farliga biologiska eller kemiska luftburna smittoämnen. LIFA erbjuder ett helt koncept för en effektiv kontroll av luftföroreningar.

Den senaste komponenten i LIFA-konceptet är LIFA’s 3G Filter och LIFA High Security Filters. De avancerade, högeffektiva LIFA tilluftsfilter tar bort föroreningar i både partikeloch gasform i tilluften, utan omfattande ombyggnationer. Deras unika design innebär klara fördelar både för säkerheten och för ekonomin.


 • Hög filtreringseffektivitet – upp till
  99,99 procent för partiklar
  och 99,5 procent för gaser
 • Långt produktliv med låga underhållskostnader
 • Enkel efterjustering för att passa
  med befintliga värme-, ventilation-,
  och luftsystem (HVAC)


:: Selekta språk
:: Säkra lösningar för bättre kvalitet på inomhusluft
:: Designad för bättre filtrering
:: LIFA 3G filter
:: LIFA High Security filter
:: Broschyrer
High Security -presentationvideo (download size 24 Mb)
:: Kontakta oss